Exportlots

Exportlots för småskaliga livsmedelsföretag

Uppdraget ligger inom den nationella livsmedelsstrategin 2030 där ett av målen är att ge den svenska livsmedelsexporten förutsättningar att öka för att möta efterfrågan på relevanta marknader.

Målgruppen är småskaliga livsmedelsföretag på landsbygden (produktionen kan ligga i en stad men produkterna bör ha svenskt ursprung) som kan få stöd och verktyg att utveckla sin verksamhet mot internationella marknader, öka sin exportmognad och därmed bidra till att öka den svenska livsmedelsexporten. Med småskaliga företag menar vi mindre än 50 anställda och med en årsomsättning som inte överstiger 10 miljoner euro, enligt EU-definition. Målgruppen innefattar därmed även mikroföretag med färre än 10 anställda.

Uppdraget är initialt på 1 år (start hösten 2020) men kan förlängas med 1 år max tre år och består av olika insatser kopplat till export – förberedelser i företaget för export och genomförande på någon internationell marknad.

Exempel på olika aktiviteter som kan genomföras tillsammans med företagen är:

 • Praktisk och eller administrativ vägledning för internationell handel
 • Exportstrategi: Varför-Vad-Vem-Var-Hur-När?
 • Rådgivning kring juridik, tullar och annan dokumentation export
 • Marknadsanalys av internationella marknader
 • Etableringsstrategi
 • Hitta och välja distributionskanaler och partners
 • Matchning med potentiella exportkunder
 • Boka och genomföra möten med internationella kunder
 • Marknadstester på internationell marknad
 • Marknadsföring mot internationell marknad
 • Produktanpassning för internationell marknader/kunder
 • Gemensam exportsatsning med flera svenska livsmedelsföretag

Konsulten är finansierad via Jordbruksverkets Landsbygdsprogram därmed betalar företagen ingenting, förutom den tid de lägger ner samt sina egna resekostnader om det blir aktuellt.

Tillsammans med företagen lägger konsulten upp ett projekt utifrån kundens behov som sedan godkänns av Jordbruksverket. Om ni vill veta mer kontakta: anna.oredsson@hallandsmatgille.se