Om Hallands Matgille

Hallands Matgille är 4 ½ årigt EU-projekt vars syfte är att stärka livsmedelssektorn i Halland genom ett förbättrat nyttjande av regionens resurser. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Halland. Hallands Matgille erbjuder kostnadsfria utvecklingsprogram, aktiviteter, nätverk och andra former av insatser till små och medelstora livsmedelsförädlande företag i Halland

Kontakt

Här hittar du information om oss som jobbar på Hallands Matgille och hur du kommer i kontakt med oss.

Projektbeskrivning

Här hittar du information om Hallands Matgilles uppdrag och våra mål.

Nyheter/Press

Här hittar du nyheter samt pressmeddelande
från Hallands Matgille

Projektägare
signerat halland

Signerat Halland är en medlemsägd ekonomisk förening bestående av företag i Halland

Konsulter

Här hittar du information om de konsulter som Hallands Matgille använder i våra insatser.

styrgrupp

Här hittar du information om
Hallands Matgilles styrgrupp.