Hallandskraft

Hallandskraft – riskanalys och stöd till besöksnäringen och livsmedelsförädlande bolag

Utmanande tider kräver kräver snabb omställning. Därför vill Hallands Matgille tillsammans med HighFive hjälpa där det behövs. Vi introducerar Hallandskraft – som stöttar dig och skapar nya möjligheter.

Hallandskrafts process innefattar en snabb riskanalys om vad som behöver göras nu och vad som kan tänkas hända framåt kopplat till utmaningar och covid-19.

  1. Riskanalys
  2. Ställ om
  3. Möjligheter
 

Hallands Matgille och HighFive finns här för er och förutom ovan kopplar vi er till ett brett nätverk och ger er nya verktyg.

Ingår ni i branscherna ovan och befinner er i Halland ? Kontakta anna.oredsson@hallandsmatgille.se om ditt företag har behov av Hallandskraft, märk mejlet Hallandskraft