Bygg ett starkt platsvarumärke med maten som verktyg

I dagens samhälle tar maten en allt viktigare plats, fler och fler ser just en fantastisk matkultur som en allt större reseanledning. Att positionera sin plats med hjälp av maten blir därför en framgångsfaktor. Via Jordbruksverket har vi på Hallands Matgille nu fått möjlighet att erbjuda en utbildning i vårt arbetssätt, Matgillemodellen.

Om utbildningen

Genom utbildning i Matgillemodellen får du och din organisation verktyg, kunskap och nycklar för att utveckla er egen region inom maten. Ni kommer hit till oss i Halland och under tre maxade dagar går vi bland annat igenom hur du skapar attraktion för din plats, hittar din USP och producerar strategisk kommunikation, allt med maten som utgångspunkt. 

Vi erbjuder två kostnadsfria omgångar á 5 platser, kursen sträcker sig över tre heldagar och omfattar både teori och studiebesök. Utbildningen sker på plats hos oss i Halland och vi står för utbildning, material, boende och mat. Resan får man bekosta själv. 

Studiebesök

Under utbildningen kommer vi att genomföra studiebesök på platser där man framgångsrikt använt maten som utgångspunkt för att positionera sig. Studiebesöken kommer att ske i Halland och exakt vilka matentreprenörer vi kommer att träffa bestämt utefter gruppens behov och inriktning.

Utbildningens innehåll

Utbildningen i Matgillemodellen kommer att ge dig och din organisation kunskap kring:

 • Hur du utvecklar din plats med hjälp av maten
 • Hur du använder maten för att skapa attraktion kring din plats.
 • Vad kännetecknar en destination som använder maten som USP?
 • Strategiskt kommunikationsarbete för små och medelstora livsmedelsföretag
 • Så här driver du kommunikation med maten som utgångspunkt
 • Identifiera nyckelpersoner inom matens ekosystem
 • Content marketing kopplat till maten
 • Skapa PR med utgångspunkt i mat och matentreprenörer

Den här fortbildningen vänder sig till dig som har ett regionalt eller kommunalt ansvar för maten inom platsen ni verkar på, exempelvis:

 • Destinationsutvecklare
 • Matkonsulent
 • Cityledare
 • Strateg för maten
 • Näringslivutvecklare med fokus på mat. Med flera.

Matgillemodellen genomförs med stöd av Jordbruksverket och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.