Personuppgifter

Senast uppdaterad: 8 juli 2021

Vem ansvarar för de personuppgifter som samlas in?

Hallands Matgille 

C / O Hotell Continental, Kungsgatan 5. 302 45 Halmstad

 

Vad betyder personuppgift?

Personuppgift = Alla uppgifter som hänför sig till en levande fysisk person, som direkt eller indirekt kan hänföras till personen. Tex. Namn, adress, personnummer, köphistorik, e-post mm.

Personuppgiftsbehandling = En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter. Exempel: insamling, bokning, registrering, lagring, organisering och strukturering av personuppgifter.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Vi på Hallands matgille är ansvariga för de personuppgiftsbehandlingar som sker inom respektive verksamhet.

Om något händer

Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till vår kontaktperson för personuppgiftsärenden. En personuppgiftsincident är exempelvis ett dataintrång eller annat som innebär att vi förlorar kontrollen över de uppgifter vi behandlar. Alla sådana händelser dokumenteras. Vi ska senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen.

Vilka rättigheter har jag?

  • Få tillgång till sina personuppgifter.
  • Få felaktiga personuppgifter rättade.
  • Få sina personuppgifter raderade eller flyttade.
  • Invända mot att personuppgifterna användas för direktmarknadsföring och profilering.
  • Vänligen kontakta oss för personuppgiftsärenden, om ni vill att något av ovanstående utförs avseende era personuppgifter.

För att säkerställa att vi har en lämplig säkerhetsnivå och att vi hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, har vi interna rutiner för: gallring av personuppgifter, hur de registrerades rättigheter tillgodoses och för personuppgiftsincidenter. Vi för även en förteckning över personuppgiftsbehandlingen, för att på bästa sätt kunna tillgodose de registrerades rättigheter.