Hallands Matgilles projekt

INFORMATION OM PROJEKT SOM DRIVS AV HALLANDS MATGILLE


Facebook-f


Instagram

Hallands Matgille är en samlande kraft för maten i Halland.  Vårt uppdrag är att utveckla den halländska matarenan. Detta gör vi på många olika sätt bland annat genom vårt partnerskap med Region Halland där fokus ligger på affärsutveckling inom måltidsturism, kommunikation och samverkan. 

Partnerskapet innebär att Matgillet ska vara den kraft som driver matfrågan i Halland, tillsammans med de halländska kommunerna och Region Halland, med fokus på affärsutveckling, kommunikation och samverkan. 

För att verkligen vara en samlande kraft för maten i Halland kommer Matgillet även att växla upp verksamheten med nya projekt inom områden där vi ser stor utvecklingspotential. Vilka projekt det är som är aktuell just nu kan du läsa mer om här nedan. 

Halländsk Matkultur – Smakbara upplevelser

Projektet ska utveckla måltidsturismen på den halländska landsbygden. Tillsammans med våra samarbetspartners, LRF och Region Halland ska vi hitta unika crossoverprodukter som skapar erbjudande för måltidsturisterna. 

Syftet med projektet, som finansieras av Jordbruksverket och Region Halland, är att förlänga säsongen och skapa nya reseanledningar inom mat & dryckesupplevelser på den halländska landsbygden. Vill du veta mer kontakta Anna Oredsson 0704-61 36 31

Utbildning i Matgillemodellen 

Under 2022 vann Matgillet en upphandling hos Jordbruksverket som innebär att vi kommer få möjlighet att utbilda i vårt arbetssätt, Matgillemodellen. 

Genom utbildning i Matgillemodellen får man verktyg, kunskap och nycklar för att utveckla sin region inom maten. Utbildningen sträcker sig över tre maxade heldagar och innefattar både teori och studiebesök på spännande platser som använder maten som sin framgångsfaktor. Är du intresserad av att veta mer om utbildningen i Matgillemodellen så kontakta verksamhetsledare Anna-Maria Spaniol på anna-maria@hallandsmatgille.se 

Avslutade projekt – Hallands Matgille 

EU-projektet Hallands Matgille pågick under fem år, från januari 2018 till mars 2023 samt under april och maj 2023 sker en avslutsperiod för projektet. Hallands Matgille arbetade utefter en modell där individuell affärsutveckling, attraktiv kommunikation och samverkan stod i fokus. 

Syftet med Hallands Matgille var att stärka små och medelstora livsmedelsförädlande företag och göra dem mer hållbara och konkurrenskraftiga. Projektet hade som mål att hjälpa 164 företag, här uppnådde man ett resultat på 190 företag dessutom skulle man få till 68 heltidsanställningar och där nådde man upp till 81,5. 

Projektet finansierades av Region Halland och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.