Projektbeskrivning

Det övergripande målet för projektet är en hållbar tillväxt inom livsmedelssektorni Halland genom ett förbättrat nyttjande av regionens resurser (företagsfrämjande aktörer och innovativa miljöer) och en ökad kunskap som stärker de livsmedelsförädlande företagen. Detta i sin tur bidrar till regionens utveckling och konkurrenskraft. Det övergripande målet har två huvudkomponenter: företagen och systemet

Allt vi gör grundar sig i vår hållbarhetsmodell, systematisk utvecklar vi bolagen, våra upphandlade konsulter och oss själva inom området. Att skapa uthålligt företagande för de livsmedelsförädlande företagen arbetar vi dagligen med. Genom att initiera samarbete, utmana och utveckla de bolag som ingår i våra insatser, nyttja andra aktörer för att ge företagen den bästa injektionen som finns att tillgå. Att därpå koppla ihop bolagen med producenter i sin närhet och inspirera dem till nya spännande samarbeten.

Syfte

Utveckla en hållbar livsmedelssektor i Halland med fokus på de livsmedelsförädlande företagen.

Målgrupp

Befintliga små och medelstora livsmedelsförädlande företag.

Målsättning

Öka tillväxten av hållbara företag inom livsmedelssektorn.

Geografiskt område

Hallands län

Tidsram

Januari 2018 till juni 2022

Projektägare

Signerat Halland

Budget

22,7 miljoner kronor för hela perioden.
40 %, från Europeiska regionala
utvecklingsfonden och 60 % av Region Halland.