Att kombinera mat, strategi och kommunikation är vår specialitet. Vi affärsutvecklar matföretag och positionerar Halland som ett matlän genom samverkan med de halländska kommunerna, region Halland och alla fantastiska matentreprenörer där ute.

Hallands Matgille är en hub för halländsk mat, en medlemsorganisation med 100 halländska matföretag som medlemmar. Driver du restaurang, odling, förädling eller verksamhet inom måltidsturismen? Hör av dig, klart du ska vara en i Matgillegänget!

Vi är en projektorganisation, som lyssnar in branschens behov och omsätter dessa till verklighet och vi driver stora EU-finansierade projekt, både via Tillväxtverket och Jordbruksverket. Nedan kan du läsa mer om våra aktuella projekt, Jippie Jobb och Smakbara Upplevelser. Vi har även ett partnerskap med Region Halland där vi arbetar med måltidsturismbranschen som vårt utpekade område.

Att sätta Halland på matkartan är vårt uppdrag, det är hit du ska komma för att uppleva allt från riktigt fine dining på Guide Michelin restauranger till fun dining på hemma-hos krogarna

Jippie Jobb! 

Attraktiva arbetsgivare skapar en välmående bransch! I satsningen “Jippie Jobb!” vill vi utveckla måltidsturismbranschen att bli mer attraktiv och konkurrenskraftig.

Nu flyttar vi positionerna, skapar attraktiva och grymma arbetsplatser och visar hela världen att det är inom måltidsturismen man ska jobba!

Med utbildningar, kommunikation och samverkan ska vi förändra attityder, bygga kunskap och göra det kul, utvecklande och attraktivt att jobba inom måltidsturismen, nu, sen och i framtiden.

Under de tre kommande åren kommer vi att djupdyka i 16 företag om året. Vi kommer att börja med företagsledare och chefer inom måltidsturismbranschen, de får gå en UL, en utvecklande ledarskapsutbildning som stärker deras ledarskap. Efter det fortsätter vi utveckla varje medverkande företag utefter dess individuella behov. Med kunskap, vilja och mod hjälper vi företagen på deras förändringsresa till att bli en än mer attraktiv arbetsplats.

Jippie Jobb ska skapa schyssta place för både dig och mig!

Jippie Jobb är en satsning som finansieras av Region Halland och Europeiska Regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket. Samverkansparter är Visita – Svensk besöksnäring och Campus Falkenberg.

Vill du veta mer kontakta Anna-Maria Spaniol 0728-19 83 85 eller anna-maria@hallandsmatgille.se
 

Smakbara upplevelser

Projektet ska utveckla måltidsturismen på den halländska landsbygden. Tillsammans med våra samarbetspartners, LRF och Region Halland ska vi hitta unika crossoverprodukter som skapar erbjudande för måltidsturisterna. 

Syftet med projektet, som finansieras av Jordbruksverket och Region Halland, är att förlänga säsongen och skapa nya reseanledningar inom mat & dryckesupplevelser på den halländska landsbygden.
 
Vill du veta mer kontakta Anna Oredsson 0704-61 36 31

Matgillemodellen 

Genom utbildning i Matgillemodellen får man verktyg, kunskap och nycklar för att utveckla sin region inom maten. Utbildningen sträcker sig över tre maxade heldagar och innefattar både teori och studiebesök på spännande platser som använder maten som sin framgångsfaktor. Är du intresserad av att veta mer om utbildningen i Matgillemodellen så kontakta verksamhetsledare Anna-Maria Spaniol på anna-maria@hallandsmatgille.se 

Avslutade projekt – Hallands Matgille 

EU-projektet Hallands Matgille pågick under fem år, från januari 2018 till mars 2023 samt under april och maj 2023 sker en avslutsperiod för projektet. Hallands Matgille arbetade utefter en modell där individuell affärsutveckling, attraktiv kommunikation och samverkan stod i fokus. 

Syftet med Hallands Matgille var att stärka små och medelstora livsmedelsförädlande företag och göra dem mer hållbara och konkurrenskraftiga. Projektet hade som mål att hjälpa 164 företag, här uppnådde man ett resultat på 190 företag dessutom skulle man få till 68 heltidsanställningar och där nådde man upp till 81,5. 

Projektet finansierades av Region Halland och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.