VAD VI ERBJUDER

Innovativa koncept signerat Halland

UTBILDNING I MATGILLEMODELLEN

I dagens samhälle tar maten en allt viktigare plats, fler och fler ser just en fantastisk matkultur som en allt större reseanledning. Att positionera sin plats med hjälp av maten blir därför en framgångsfaktor. Via Jordbruksverket har vi på Hallands Matgille nu fått möjlighet att erbjuda en utbildning i vårt arbetssätt, Matgillemodellen.

Om utbildningen

Genom utbildning i Matgillemodellen får du och din organisation verktyg, kunskap och nycklar för att utveckla er egen region inom maten. Ni kommer hit till oss i Halland och under tre maxade dagar går vi bland annat igenom hur du skapar attraktion för din plats, hittar din USP och producerar strategisk kommunikation, allt med maten som utgångspunkt. 

Utbildningstillfälle 1: 12-14/9-2023 

Utbildningstillfälle 2: 19-21/9-2023 

Nedan kan du läsa mer om Matgillemodellen

HALLANDS MATGILLE

Vi vet att varje företags behov är unikt, därför erbjuder vi på Hallands Matgille behovsstyrd affärsutveckling efter just dina förutsättningar.

Genom informationsspridning, kunskap och inspiration vill i bygga starka företag, spännande nätverk och göra Halland till Sveriges mest levande matlän. 

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig. 

5 personer står vid ett bord

MENTORSKAPSPROGRAM

EN KUNSKAPSBANK OM MAT   Ett steg i att bygga Halland till Sveriges mest levande matlän är vårt unika Mentorskapsprogram, från matentreprenörer till matentreprenörer.

VI VILL TA VARA PÅ KUNSKAPEN som finns i hos våra företagare genom att  dela med sig av denna kommer Halland att växa som matlän. Genom ett mentorskapsprogram byggs starka nätverk och både mentor och adept har att lära av varandra. 

“Det finns en otrolig kraft bakom maten i Halland, alla idéer, alla fantastiska människor här som faktiskt kan leva på sitt mathantverk. Vi vill ta kraft ur det och låta den kunskapen leva vidare, säger Anna-Maria Spaniol”

Kontakta Anna-Maria om du vill veta mer om mentorskapsprogrammet. 

På bilden ser du från ovan vänster våra mentorer, Johan Blidberg, Lisa Lemke, Christoffer Bengtsson och Daniel Boström.

Halland är ett unikt landskap med en fantastisk miljö. Varje dag odlas och förädlas spännande råvaror som förvandlas till oförglömliga smakupplevelser.

– hur smakar egentligen Halland?

HALLANDSRULLEN

Halland är ett unikt landskap med en fantastisk miljö. Varje dag odlas och förädlas spännande råvaror som förvandlas till oförglömliga smakupplevelser.

– hur smakar egentligen Halland?

Hållbarhet är grunden i allt Hallands Matgille gör.
Med hållbarhet som verktyg skapar vi tillsammans
nya idéer, utveckling och innovationer kring
halländsk mat – det tjänar både vi och planeten på.

HALLÄNDSK SKANNING

För vem? Halländsk skanning passar företag som behöver en injektion av nytänk och idéer.

Hur går det till? Tillsammans med en affärsutvecklare genomför ni en genomlysning av företaget. Med hjälp av Business Model Canvas identifierar ni vad som fungerar bra och vad som kan utvecklas för att ta verksamheten till nya höjder. Genomlysningen resulterar i en handlingsplan med både enkla och avancerade nycklar som successivt tar er närmare ert mål. Affärsutvecklare finns givetvis med er under hela implementeringen.

HALLÄNDSK INKUBATOR

För vem? Halländsk inkubator passar relativt nystartade företag som vill utvecklas och växa hållbart.

Hur går det till? Ni matchas ihop med en dedikerad affärsutvecklare, som under sex månader jobbar tätt tillsammans med er utifrån företagets behov. Resultatet blir en långsiktig, hållbar och genomförbar tillväxtstrategi. Förutom coachning kommer affärsutvecklaren även hjälpa er att hitta rätt kompetens, nätverk och samarbeten inom era prioriterade områden. Allt för att ni ska få de bästa förutsättningarna för att lyckas mer er tillväxtresa.

HALLÄNDSK KATALYSATOR

För vem? Halländsk katalysator passar redan etablerade företag som vill ta nästa steg och ge liv åt idéer som annars inte hinns med.

Hur går det till? Efter en kartläggning av företagets utgångsläge och behov, ringar vi tillsammans in de prioriteringsområden vi ser som möjliga spin-offer i verksamheten.Därefter innoverar, prioriterar och realiserar vi er affär tillsammans med specialister och samarbetspartners. Ni får också träffa en affärsutvecklare som erbjuder hjälp inom allt från testbäddar till carve-outs. Under sex månader håller vi ihop processen åt er – allt ni behöver är en vilja att förändra.

HALLÄNDSK MATKULTUR

Halland är ett unikt landskap med en fantastisk miljö. Varje dag odlas och förädlas spännande råvaror som förvandlas till oförglömliga smakupplevelser. Vi är stolta över att arbeta med närproducerade råvaror och lokala matupplevelser. Kärleken till maten och till Halland ska märkas i varje tugga.

Vi vill att halländsk mat ska vara det självklara förstahandsvalet på tallriken. Därför jobbar vi aktivt mot såväl konsument, offentlig sektor, dagligvaruhandel och restauranger.

HALLÄNDSK INSPIRATION

Cirka 4 gånger per år bjuder vi in till inspirationsträffar. Varje träff behandlar intressanta ämnen såsom trendspaning, smaksensorik, innovation, digitalisering, sociala medier m.m.

HALLÄNDSKT SAMARBETE

Vi arbetar för att främja samverkan, koppla ihop företag med varandra och bilda fungerande nätverk utifrån företagens behov. Med hjälp av oss kan ni hitta era framtida samarbeten och lösningar!

EXPERTLOTS FÖR SMÅSKALIGA LIVSMEDELSFÖRETAG

Uppdraget ligger inom den nationella livsmedelsstrategin 2030 där ett av målen är att ge den svenska livsmedelsexporten förutsättningar att öka för att möta efterfrågan på relevanta marknader.

Målgruppen är småskaliga livsmedelsföretag på landsbygden (produktionen kan ligga i en stad men produkterna bör ha svenskt ursprung) som kan få stöd och verktyg att utveckla sin verksamhet mot internationella marknader, öka sin exportmognad och därmed bidra till att öka den svenska livsmedelsexporten. Med småskaliga företag menar vi mindre än 50 anställda och med en årsomsättning som inte överstiger 10 miljoner euro, enligt EU-definition. Målgruppen innefattar därmed även mikroföretag med färre än 10 anställda.

Uppdraget är initialt på 1 år (start hösten 2020) men kan förlängas med 1 år max tre år och består av olika insatser kopplat till export – förberedelser i företaget för export och genomförande på någon internationell marknad.

Exempel på olika aktiviteter som kan genomföras tillsammans med företagen är:

 • Praktisk och eller administrativ vägledning för internationell handel
 • Exportstrategi: Varför-Vad-Vem-Var-Hur-När?
 • Rådgivning kring juridik, tullar och annan dokumentation export
 • Marknadsanalys av internationella marknader
 • Etableringsstrategi
 • Hitta och välja distributionskanaler och partners
 • Matchning med potentiella exportkunder
 • Boka och genomföra möten med internationella kunder
 • Marknadstester på internationell marknad
 • Marknadsföring mot internationell marknad
 • Produktanpassning för internationell marknader/kunder
 • Gemensam exportsatsning med flera svenska livsmedelsföretag

Konsulten är finansierad via Jordbruksverkets Landsbygdsprogram därmed betalar företagen ingenting, förutom den tid de lägger ner samt sina egna resekostnader om det blir aktuellt.

Tillsammans med företagen lägger konsulten upp ett projekt utifrån kundens behov som sedan godkänns av Jordbruksverket. Om ni vill veta mer kontakta: anna.oredsson@hallandsmatgille.se