MENTORSKAPSPROGRAMMET

VAR MED OCH BYGG EN KUNSKAPSBANK KRING MAT I HALLAND

Nu startar vi ett mentorskapsprogram för dig inom livsmedelsbranschen. Är du matentreprenör med mycket erfarenhet och kunskap som du kan dela med dig av? För att bli mentor ska du skicka in din upphandling till Anna-Maria. anna-maria@hallandsmatgille.se

Uppdragsgivare:

Signerat Halland, c/o High Five, 301 18 Halmstad, Org. nr 769620–4010

Tidsperiod:

Mars 2021 – juni 2022

Uppdraget består av att stötta din adept att ta nästa steg i sin egna livsmedelsförädlande verksamhet till exempel genom att: 

 • Vara ett bollplank och stöd för sin adept
 • Lyssna in sin adept och utgå från dennes behov.
 • Dela med sig av erfarenheter som har betydelse för din adepts verksamhet

Kriterier:

 • Ett stort matnätverk att dela med dig av
 • Ett inlyssnande och coachande förhållningssätt.
 • Gedigen kunskap som generalist eller specialist inom maten som intraprenör eller entreprenör.
 • Mentorn ska inneha F-skattsedel
 • Att i uppdragen från Hallands Matgille sida enbart representera uppdragsgivaren och inget annat bolag.
 • Vi ser gärna att du som mentor tar dig an flera olika adepter.
 • Kunna ta dig an adepter vid mentorsprogrammets start.

Kompetens och erfarenhet:

Den eller de personer som anbudsgivaren avser att använda vid utförandet av avtalet skall ha erfarenhet av följande arbete:

 • Vana av att möte mindre/medelstora företag och entreprenörer
 • Erfarenhet att utveckla både företag och individer
 • Bakgrund från ledande position i företag eller organisation
 • Förmåga att förstå adeptens utveckling genom olika faser

Till anbudet skall bifogas CV för den eller de personer som anbudsgivaren avser att använda sig av vid utförandet av avtalet. Av CV skall framgå att ovanstående kriterier och kompetenskrav uppfylls, samt varför du passar bra som mentor för Hallandsmentorerna. 

Avrop: Avrop kommer att ske från den leverantör som bäst motsvarar behovet för det aktuella avropet.
Med behov avses rätt kompetens, utbildning och erfarenhet sett till vilket stöd som det potentiella bolaget har behov av. Bedömningen görs av Hallands Matgille tillsammans med mottagaren av stödet. 

Avtalsperiod: Avtalet omfattar perioden (planerad avtalsstart) Löpande – 2022-06-31. Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning. 

Priser: Hallands Matgille ersätter konsulter med 500 SEK per konsulttimme. Som mentor får man max 15 timmar för att utveckla respektive bolag. Samtliga kostnader förenade med uppdraget ingår i priset. 

Anbud lämnas in löpande till anna-maria@hallandsmatgille.se

Vill du ha någon att bolla dina tankar och idéer med? Som adept i vårt mentorskapsprogram får du erfarenhet, kunskap och goda råd. För att bli adept krävs det att du har ett registrerat bolag inom livsmedelsbranschen samt är ett SMF* bolag. Programmet är kostnadsfritt. Skicka din intresseanmälan till Anna-Maria på anna-maria@hallandsmatgille.se

*SMF – bolag, små och medelstora företag, max 249 anställda och ej omsätta mer än 50 miljoner euro.