Viktiga datum

Viktiga datum:

8 juni anmäla öppnas

26 september sista anmälan

26 oktober Tävlingsdag ÄT Halland går av stapeln, alla bidragen presenteras för en jury och vinnaren utses

Kontakt:

anna.oredsson@hallandsmatgille.se

Tävlingsuppgift:

Skapa en förädlad produkt som är säljbar på marknaden (butik, restaurang, torgmarknad, grossist).

Laget:

Ett lag består av minst ett företag/verksamhet som är registrerat i Hallands län. Det tävlande företaget och eventuella övriga medlemmar i laget ska vara yrkesverksamma inom något av följande områden:

 • Råvaruproducent 
 • Matlagning
 • Livsmedelsförädling 
 • Formgivare
 • Förpackningsdesigner 
 • Kommunikatör

Råvaror:

Lagen ska skapa en mat- eller dryckesprodukt, där huvudråvaran ska vara producerad i Sverige, gärna Halland. Med huvudråvara avses en råvara som är volym- eller smakmässigt avgörande för produktens karaktär och egenskaper. 

Tävlingsbidraget

Tävlingsbidraget ska vara framtaget individuellt eller av ett lag. Undertecknad ingrediensförteckning ska lämnas i samband med tävlingstillfället.

Produkten

Produkten ska vara ny på marknaden alt. får finnas på marknaden från 1 januari tävlingsåret. 

Tillåtet:

En befintlig produkt som väsentligt har förändrats får delta i tävlingen, dit räknas även produkter som tidigare inte funnit med svenskt ursprung. Det är lagets ansvar att visa att förändringen är tillräcklig för att produkten ska betraktas som ny. 

Förändringar som ej är tillräckliga:

 • Byte av leverantör av huvudråvara.
 • Mindre förändringar av tillverkningsmetod.
 • Borttagande av tillsatser (E-nummer).
 • Miljöcertifiering.
 • Ändring av produktens form och storlek.

Detta är exempel och ska inte ses som en heltäckande uppställning. Vid tveksamhet kontakta tävlingsledningen.

Avgränsningar

 • Produkten ska vara förädlad. Produkter som t.ex. mjöl, styckat men ej förädlat kött eller fisk, samt ej smaksatt konsumtionsmjölk, får ej delta.
 • Produkten ska vara färdig att äta. Om produkten kräver enklare tillagning som t.ex. uppvärmning, upptining, stekning eller kokning, ombesörjs detta av tävlingsledningen. 
 • Produkten ska kunna sättas i produktion. Det är upp till den/de tävlande att på ett trovärdigt sätt beskriva hur produkten ska produceras.

F.A.Q

Så länge framställningen sker professionellt och följer gällande lagar och förordningar, kan tillverkningsprocessen ske såväl hantverksmässigt som industriellt. 

Tävlingen vänder sig till små och medelstora livsmedelsföretag (SME) vilket innebär max 249 anställda och max 50 miljoner EUR i årsomsättning.

Du kan tävla själv eller bilda ett lag och då samarbeta med andra företag eller verksamheter. Ett lag består av minst ett företag/verksamhet som är registrerat i Stockholm, där minst en av deltagarna är yrkesverksam inom något av följande områden: råvaruproducent, matlagning, livsmedelsförädling, formgivare, förpackningsdesigner eller kommunikatör.

Råvaruproducent är den/de som odlar, föder upp, plockar eller fiskar något. Råvara är de oförädlade produkter som blir resultatet av detta.

Exempel: Spannmålsbonden Lisa är råvaruproducent av havre och quinoa. Företaget Oatsome är förädlare av råvaran havre och inte råvaruproducent till innehållet i en havreglass. Lisa kan delta i ett lag som råvaruproducent av havre. Oatsome kan delta antingen själva eller som del av ett lag som förädlare av råvaran havre.

Det är personen som plockar. En inköpare kan också räknas som råvaruproducent så länge råvarans ursprung är Sverige.

Den eventuella råvaruproducent som ingår i laget ska vara producent av råvaran i den tävlande produkten. Råvaran ska vara producerad i Sverige gärna Halland

Ja, förutsatt att de är förädlade. 

Det är godkänt förutsatt att den tidigast kom ut på marknaden 1 januari tävlingsåret och har svenskt ursprung

Nej, ni kommer att presentera/pitcha er produkt inför jury och publik.

Mer info kommer