VILKA VI ÄR

LÄR KÄNNA OSS PÅ HALLANDS MATGILLE

VI SOM DRIVER MATGILLET 

Vi på Matgillet brinner för riktigt bra mat! Hållbart producerad av lokala leverantörer. 

EU projektet Hallands Matgille tar nu slut den 31 mars 2023, men Hallands Matgille kommer att leva kvar och även i framtiden arbeta för att göra Halland till Sveriges mest levande matlän. Region Halland har ingått ett partnerskap med Matgillet. Därmed kommer Hallands Matgille att fungera som en regional motor, som tillsammans med Region Halland och de halländska kommunerna kan bidra till att utveckla halländska besöksnäringsföretag där måltidsturismen är en viktig del. Därpå kommer organisationen Hallands Matgille att i olika andra projekt arbeta för att utveckla maten i Halland. 

Här uppdateras snart våra övriga projekt vi arbetar med. 

PROJEKTBESKRIVNING 

Hallands Matgille var ett 5 årigt EU-projekt vars syfte var att stärka livsmedelssektorn i Halland genom ett förbättrat nyttjande av regionens resurser. Projektet finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Halland. Hallands Matgille erbjuder kostnadsfria utvecklingsprogram, aktiviteter, nätverk och andra former av insatser till små och medelstora livsmedelsförädlande företag i Halland