Halländsk hållbarhet

Hållbarhetsblomman visar vägen

Halland_Matgille_Blomman_Stor_Vit_text_02

Utmaning/samhällsproblem

Vi står inför en gigantisk global utmaning: att ställa om till ett hållbart livsmedelssystem som producerar god och näringsrik mat till en växande befolkning utan att planeten vi bor på havererar.

Hallands Matgille vill bidra till denna samhällsutmaning genom att verka för en hållbar livsmedelssektor i Halland med fokus på de livsmedelsförädlande företagen.

Mission

Hallands Matgillets mission är att halländska livsmedelssektorn producerar god klimatsmart mat som bidrar till en bättre miljö och konkurrenskraftiga företag. För att uppnå det tar vi ett helhetsgrepp på hållbarhet, där jämlikhet, normkreativitet, klimat och miljö är utgångspunkten för innovation och hållbarhet är ett verktyg för att transformera livsmedelskedjan

Vision

“Tänk globalt, ät lokalt.” – Maten är nyckeln! En hållbar matproduktion är svaret på hur vi ska hålla oss inom planetens gränser, samtidigt som vi skapar ett jämlikt, inkluderande samhälle, med god försörjning och långsiktigt, cirkulär ekonomi inom livsmedelsbranschen.

Ladda ner vår strategi för hållbar utveckling genom att klicka på bilden ovan.

Ladda ner hållbar mat – framtidens affärsmodell genom att klicka på bilden ovan.